שינוי סטטוס אירוע

1. לחיצה על “הרשמות”

2. או מהנייד

3. לחיצה על הרשמות

4. לחיצה על הטופס הרלוונטי

5. לחיצה על סטטוס הרשמה ושינוי הסטטוס לסטטוס הרצוי

6. לחיצה על “כן”

7.

8. הסטטוס השתנה

אנחנו כאן לשירותך