הקמת קמפיין פדיון כפרות

1. נכנסים לקישור זה

2. עורכים את "סכום הפדיון".

Screenshot of: עורכים את "סכום הפדיון".

3. קליק על "פרסום"

Screenshot of: קליק על "פרסום"

4. קליק על "הצגה"

Screenshot of: קליק על "הצגה"

5. קליק על ״שיתוף״, לשיתוף הקמפיין

Screenshot of: קליק על ״שיתוף״, לשיתוף הפדיון הכפרות

אנחנו כאן לשירותך